MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Loading...
1/2 Prince

NỘI DUNG : Vào khoảng những năm 2100, con người đã phát triển được 1 loại game là thực tế ảo. Feng Lan (nhân vật chính, con gái) cá độ với người em sinh đôi. là sẽ đánh thắng thằng em của mình trong game, game có tên là Second life (thế giới thứ 2). Feng Lan trỡ thành 1 người đặt biệt nhất trong game.

Tên chương Ngày Đăng
Chap 72 18/12/2015
Chap 71 18/12/2015
Chap 70.5 18/12/2015
Chap 70 18/12/2015
Chap 69b 18/12/2015
Chap 69a 18/12/2015
Chap 68b 18/12/2015
Chap 67 18/12/2015
Chap 66.1 18/12/2015
Chap 65 18/12/2015
Chap 64b 18/12/2015
Chap 64A 18/12/2015
Chap 63 18/12/2015
Chap 62 18/12/2015
Chap 61 18/12/2015
Chap 60 18/12/2015
Chap 59 18/12/2015
Chap 58 18/12/2015
Chap 57 18/12/2015
Chap 56 18/12/2015
Chap 54-5 18/12/2015
Chap 54 18/12/2015
Chap 53 18/12/2015
Chap 52 18/12/2015
Chap 51 18/12/2015
Chap 50 18/12/2015
Chap 49 18/12/2015
Chap 48 18/12/2015
Chap 47 18/12/2015
Chap 46 18/12/2015
Chap 45 18/12/2015
Chap 44 18/12/2015
Chap 43 18/12/2015
Chap 42 18/12/2015
Chap 41 18/12/2015
Chap 40 18/12/2015
Chap 39 18/12/2015
Chap 38 18/12/2015
Chap 37 18/12/2015
Chap 36 18/12/2015
Chap 35 18/12/2015
Chap 34 18/12/2015
Chap 33 18/12/2015
Chap 32 18/12/2015
Chap 31 18/12/2015
Chap 30 18/12/2015
Chap 29 18/12/2015
Chap 28 18/12/2015
Chap 27 18/12/2015
Chap 26 18/12/2015
Chap 25 18/12/2015
Chap 24 18/12/2015
Chap 23 18/12/2015
Chap 22 18/12/2015
Chap 21 18/12/2015
Chap 20 18/12/2015
Chap 19 18/12/2015
Chap 18 18/12/2015
Chap 17 18/12/2015
Chap 16 18/12/2015
Chap 15 18/12/2015
Chap 14 18/12/2015
Chap 13 18/12/2015
Chap 12 18/12/2015
Chap 11 18/12/2015
Chap 10 18/12/2015
Chap 9 18/12/2015
Chap 8 18/12/2015
Chap 7 18/12/2015
Chap 6 18/12/2015
Chap 5 18/12/2015
Chap 4 18/12/2015
Chap 3 18/12/2015
Chap 2 18/12/2015
Chap 1 18/12/2015

Đại chiến Jack và Zou