MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Caterpillar

NỘI DUNG : Câu chuyện diễn ra trước những sự kiện trong “Arachnid” khoảng 1 năm. Nhân vật chính là Caterpillar – Sâu Bướm, một sát thủ của Tổ Chức.

Tên chương Ngày Đăng
Caterpillar chap 5 28/05/2017
Caterpillar chap 4 28/05/2017
Caterpillar chap 3 28/05/2017
Caterpillar chap 2 28/05/2017
Caterpillar chap 1 28/05/2017