MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Loading...
Chocolat

NỘI DUNG : Chocolat là một câu chuyện hài hước về cô bé mồ côi mẹ Itatsu Chiyoko, cha bị bắt vì khoản nợ khổng lồ. Bây giờ cô đang sống với Komugi Matsuyoshi, từng là ông vua của thế giới ngầm hiện đang mở một cửa tiệm bánh ngọt... Chuyện gì sẽ xảy ra?

Tên chương Ngày Đăng
Chocolat chap 43 05/11/2015
Chocolat Chap 42 05/11/2015
Chocolat Chap 41 05/11/2015
Chocolat Chap 40 05/11/2015
Chocolat Chap 39 05/11/2015
Chocolat Chap 38 05/11/2015
Chocolat Chap 37 05/11/2015
Chocolat Chap 36 05/11/2015
Chocolat Chap 35 05/11/2015
Chocolat Chap 34 05/11/2015
Chocolat Chap 33 05/11/2015
Chocolat Chap 32 05/11/2015
Chocolat Chap 31 05/11/2015
Chocolat Chap 30 05/11/2015
Chocolat Chap 29 05/11/2015
Chocolat Chap 28 05/11/2015
Chocolat Chap 27 05/11/2015
Chocolat Chap 26 05/11/2015
Chocolat Chap 25 05/11/2015
Chocolat Chap 24 05/11/2015
Chocolat Chap 23 05/11/2015
Chocolat Chap 22 05/11/2015
Chocolat Chap 21 05/11/2015
Chocolat Chap 20 05/11/2015
Chocolat chap 19 05/11/2015
Chocolat chap 18 05/11/2015
Chocolat chap 17 05/11/2015
Chocolat chap 16 05/11/2015
Chocolat chap 15 05/11/2015
Chocolat chap 14 05/11/2015
Chocolat Chap 13 05/11/2015
Chocolat chap 12 05/11/2015
Chocolat Chap 11 05/11/2015
Chocolat chap 10 05/11/2015
Chocolat chap 9 05/11/2015
Chocolat chap 8 05/11/2015
Chocolat chap 7 05/11/2015
Chocolat chap 6 05/11/2015
Chocolat Chap 5 05/11/2015
Chocolat chap 4 05/11/2015
Chocolat chap 3 05/11/2015
Chocolat chap 2 05/11/2015
Chocolat chap 1 05/11/2015
Loading...

Loading...