MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Claymore
 • Claymore

 • Điểm trung bình : 0
  Đánh giá :0

 • Tác Giả: Yagi Norihiro
 • Tình Trạng: Hoàn thành
 • Nguồn: TT8
 • Nhóm dịch: Vnsharing
 • Lượt Xem: 1191
 • Thể Loại: Action, Fantasy, Shounen, Tragedy
 • Theo dõi: 0
 • Theo dõi
 • Đọc chapter mới nhất

NỘI DUNG : Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. Không ai hay cũng ko ai biết duy chỉ có Claymore - Những thiếu nữ mang trong mình máu thịt của loài quái vật sở hữu đôi mắt làm thành danh tiếng của họ. Phù Thủy Mắt Bạc! Những thiếu nữ mất đi hạnh phúc, mất đi tương lai và liệu Clare - Teresa có bảo vệ họ trước loài Awakened Beings hay với cái tên là loài Thức Tỉnh.

Tên chương Ngày Đăng
Claymore chap 155 26/03/2018
Claymore chap 154 26/03/2018
Claymore chap 153 26/03/2018
Claymore chap 152 26/03/2018
Claymore chap 151 26/03/2018
Claymore chap 150 26/03/2018
Claymore chap 149 26/03/2018
Claymore chap 148 26/03/2018
Claymore chap 147 26/03/2018
Claymore chap 146 26/03/2018
Claymore chap 145 26/03/2018
Claymore chap 144 26/03/2018
Claymore chap 143 26/03/2018
Claymore chap 142 26/03/2018
Claymore chap 141 26/03/2018
Claymore chap 140 26/03/2018
Claymore chap 139 26/03/2018
Claymore chap 138 26/03/2018
Claymore chap 137 26/03/2018
Claymore chap 136 26/03/2018
Claymore chap 135 26/03/2018
Claymore chap 134 26/03/2018
Claymore chap 133 26/03/2018
Claymore chap 132 26/03/2018
Claymore chap 131 26/03/2018
Claymore chap 130 26/03/2018
Claymore chap 129 26/03/2018
Claymore chap 128 26/03/2018
Claymore chap 127 26/03/2018
Claymore chap 126 26/03/2018
Claymore chap 125 26/03/2018
Claymore chap 124 26/03/2018
Claymore chap 123 26/03/2018
Claymore chap 122 26/03/2018
Claymore chap 121 26/03/2018
Claymore chap 120 26/03/2018
Claymore chap 119 26/03/2018
Claymore chap 118 26/03/2018
Claymore chap 117 26/03/2018
Claymore chap 116 26/03/2018
Claymore chap 115 26/03/2018
Claymore chap 114 26/03/2018
Claymore chap 113 26/03/2018
Claymore chap 112 26/03/2018
Claymore chap 111 26/03/2018
Claymore chap 110 26/03/2018
Claymore chap 109 26/03/2018
Claymore chap 108 26/03/2018
Claymore chap 107 26/03/2018
Claymore chap 106 26/03/2018
Claymore chap 105 26/03/2018
Claymore chap 104 26/03/2018
Claymore chap 103 26/03/2018
Claymore chap 102 26/03/2018
Claymore chap 101 26/03/2018
Claymore chap 100 26/03/2018
Claymore chap 99 26/03/2018
Claymore chap 98 26/03/2018
Claymore chap 97 26/03/2018
Claymore chap 96 26/03/2018
Claymore chap 95 26/03/2018
Claymore chap 94 26/03/2018
Claymore chap 93 26/03/2018
Claymore chap 92 26/03/2018
Claymore chap 91 26/03/2018
Claymore chap 90 26/03/2018
Claymore chap 89 26/03/2018
Claymore chap 88 26/03/2018
Claymore chap 87 26/03/2018
Claymore chap 86 26/03/2018
Claymore chap 85 26/03/2018
Claymore chap 84 26/03/2018
Claymore chap 83 26/03/2018
Claymore chap 82 26/03/2018
Claymore chap 81 26/03/2018
Claymore chap 80 26/03/2018
Claymore chap 79 26/03/2018
Claymore chap 78 26/03/2018
Claymore chap 77 26/03/2018
Claymore chap 76 26/03/2018
Claymore chap 75 26/03/2018
Claymore chap 74 26/03/2018
Claymore chap 73 26/03/2018
Claymore chap 72 26/03/2018
Claymore chap 71 26/03/2018
Claymore chap 70 26/03/2018
Claymore chap 69 26/03/2018
Claymore chap 68 26/03/2018
Claymore chap 67 26/03/2018
Claymore chap 66 26/03/2018
Claymore chap 65 26/03/2018
Claymore chap 64 26/03/2018
Claymore chap 63 26/03/2018
Claymore chap 62 26/03/2018
Claymore chap 61 26/03/2018
Claymore chap 60 26/03/2018
Claymore chap 59 26/03/2018
Claymore chap 58 26/03/2018
Claymore chap 57 26/03/2018
Claymore chap 56 26/03/2018
Claymore chap 55 26/03/2018
Claymore chap 54 26/03/2018
Claymore chap 53 26/03/2018
Claymore chap 52 26/03/2018
Claymore chap 51 26/03/2018
Claymore chap 50 26/03/2018
Claymore chap 49 26/03/2018
Claymore chap 48 26/03/2018
Claymore chap 47 26/03/2018
Claymore chap 46 26/03/2018
Claymore chap 45 26/03/2018
Claymore chap 44 26/03/2018
Claymore chap 43 26/03/2018
Claymore chap 42 26/03/2018
Claymore chap 41 26/03/2018
Claymore chap 40 26/03/2018
Claymore chap 39 26/03/2018
Claymore chap 38 26/03/2018
Claymore chap 37 26/03/2018
Claymore chap 36 26/03/2018
Claymore chap 35 26/03/2018
Claymore chap 34 26/03/2018
Claymore chap 33 26/03/2018
Claymore chap 32 26/03/2018
Claymore chap 31 26/03/2018
Claymore chap 30 26/03/2018
Claymore chap 29 26/03/2018
Claymore chap 28 26/03/2018
Claymore chap 27 26/03/2018
Claymore chap 26 26/03/2018
Claymore chap 25 26/03/2018
Claymore chap 24 26/03/2018
Claymore chap 23 26/03/2018
Claymore chap 22 26/03/2018
Claymore chap 21 26/03/2018
Claymore chap 20 26/03/2018
Claymore chap 19 26/03/2018
Claymore chap 18 26/03/2018
Claymore chap 17 26/03/2018
Claymore chap 16 26/03/2018
Claymore chap 15 26/03/2018
Claymore chap 14 26/03/2018
Claymore chap 13 26/03/2018
Claymore chap 12 26/03/2018
Claymore chap 11 26/03/2018
Claymore chap 10 26/03/2018
Claymore chap 9 26/03/2018
Claymore chap 8 26/03/2018
Claymore chap 7 26/03/2018
Claymore chap 6 26/03/2018
Claymore chap 5 26/03/2018
Claymore chap 4 26/03/2018
Claymore chap 3 26/03/2018
Claymore chap 2 26/03/2018
Claymore chap 1 26/03/2018

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)
[x]