MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

NỘI DUNG : Truyện Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới 1 "chính mình khác" tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống !? Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi

Tên chương Ngày Đăng