MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Fairy Tail

NỘI DUNG : Xin đón chào các bạn đến với một thế giới tràn đầy phép thuật, những pháp sư có thể hô mưa, gọi gió, những con mèo biết bay và những quái vật trong truyền thuyết. Tại vùng đất Fiore, bạn sẽ gặp được tổ chức Fairy Tail, một tổ chức pháp sư có những thành viên vui tính, thú vị và mạnh mẽ nhất. Câu chuyện bắt đầu khi cô gái trẻ Lucy, người có khả năng kêu gọi các tinh linh và ước mơ được gia nhập một tổ chức phù thủy gặp được hỏa pháp sư Natsu đang trên đường tìm kiếm cha nuôi của mình tại thị trấn cảng Harujion...

Tên chương Ngày Đăng
Fairy Tail Chap 99 21/07/2015
Fairy Tail Chap 98 21/07/2015
Fairy Tail Chap 97 21/07/2015
Fairy Tail Chap 96 21/07/2015
Fairy Tail Chap 95 21/07/2015
Fairy Tail Chap 94 21/07/2015
Fairy Tail Chap 93 21/07/2015
Fairy Tail Chap 92 21/07/2015
Fairy Tail Chap 91 21/07/2015
Fairy Tail Chap 90 21/07/2015
Fairy Tail Chap 89 21/07/2015
Fairy Tail Chap 88 21/07/2015
Fairy Tail Chap 87 21/07/2015
Fairy Tail Chap 86 21/07/2015
Fairy Tail Chap 85 21/07/2015
Fairy Tail Chap 84 21/07/2015
Fairy Tail Chap 83 21/07/2015
Fairy Tail Chap 82 21/07/2015
Fairy Tail Chap 81 21/07/2015
Fairy Tail Chap 80 21/07/2015
Fairy Tail Chap 79 21/07/2015
Fairy Tail Chap 78 21/07/2015
Fairy Tail Chap 77 21/07/2015
Fairy Tail Chap 76 21/07/2015
Fairy Tail Chap 75 21/07/2015
Fairy Tail Chap 74 21/07/2015
Fairy Tail Chap 73 21/07/2015
Fairy Tail Chap 72 21/07/2015
Fairy Tail Chap 71 21/07/2015
Fairy Tail Chap 70 21/07/2015
Fairy Tail Chap 69 21/07/2015
Fairy Tail Chap 68 21/07/2015
Fairy Tail Chap 67 21/07/2015
Fairy Tail Chap 66 21/07/2015
Fairy Tail Chap 65 21/07/2015
Fairy Tail Chap 64 21/07/2015
Fairy Tail Chap 63 21/07/2015
Fairy Tail Chap 62 21/07/2015
Fairy Tail Chap 61 21/07/2015
Fairy Tail Chap 60 21/07/2015
Fairy Tail Chap 59 21/07/2015
Fairy Tail Chap 58 21/07/2015
Fairy Tail Chap 57 21/07/2015
Fairy Tail Chap 56 21/07/2015
Fairy Tail Chap 55 21/07/2015
Fairy Tail Chap 54 21/07/2015
Fairy Tail Chap 53 21/07/2015
Fairy Tail Chap 52 21/07/2015
Fairy Tail Chap 51 21/07/2015
Fairy Tail Chap 50 21/07/2015
Fairy Tail Chap 49 21/07/2015
Fairy Tail Chap 48 21/07/2015
Fairy Tail Chap 47 21/07/2015
Fairy Tail Chap 46 21/07/2015
Fairy Tail Chap 45 21/07/2015
Fairy Tail Chap 44 21/07/2015
Fairy Tail Chap 43 21/07/2015
Fairy Tail Chap 42 21/07/2015
Fairy Tail Chap 41 21/07/2015
Fairy Tail Chap 40 21/07/2015
Fairy Tail Chap 39 21/07/2015
Fairy Tail Chap 38 21/07/2015
Fairy Tail Chap 37 21/07/2015
Fairy Tail Chap 36 21/07/2015
Fairy Tail Chap 35 21/07/2015
Fairy Tail Chap 34 21/07/2015
Fairy Tail Chap 33 21/07/2015
Fairy Tail Chap 32 21/07/2015
Fairy Tail Chap 31 21/07/2015
Fairy Tail Chap 30 21/07/2015
Fairy Tail Chap 29 21/07/2015
Fairy Tail Chap 28 21/07/2015
Fairy Tail Chap 27 21/07/2015
Fairy Tail Chap 26 21/07/2015
Fairy Tail Chap 25 21/07/2015
Fairy Tail Chap 24 21/07/2015
Fairy Tail Chap 23 21/07/2015
Fairy Tail Chap 22 21/07/2015
Fairy Tail Chap 21 21/07/2015
Fairy Tail Chap 20 21/07/2015
Fairy Tail Chap 19 21/07/2015
Fairy Tail Chap 18 21/07/2015
Fairy Tail Chap 17 21/07/2015
Fairy Tail Chap 16 21/07/2015
Fairy Tail Chap 15 21/07/2015
Fairy Tail Chap 14 21/07/2015
Fairy Tail Chap 13 21/07/2015
Fairy Tail Chap 12 21/07/2015
Fairy Tail Chap 11 21/07/2015
Fairy Tail Chap 10 21/07/2015
Fairy Tail Chap 9 21/07/2015
Fairy Tail Chap 8 21/07/2015
Fairy Tail Chap 7 21/07/2015
Fairy Tail Chap 6 21/07/2015
Fairy Tail Chap 5 21/07/2015
Fairy Tail Chap 4 21/07/2015
Fairy Tail Chap 3 21/07/2015
Fairy Tail Chap 2 21/07/2015
Fairy Tail Chap 1 21/07/2015

Click quảng cáo để ủng hộ nhé .thank :)


[x]