MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Gintama

NỘI DUNG : Câu chuyện xoay xung quanh cuộc sống hằng ngày của 3 nhân vật chính, Sakata Gintoki, một Samurai hết thời, bị bệnh tiểu đường nặng, Shinpachi Shimura, kẻ kế thừa của một võ đường xập xệ do chẳng còn ai đến luyện võ trong thời đại này và Kagura, một Amanto với sức mạnh phi thường, tham ăn trong thân hình nhỏ bé của 1 cô bé 14 tuổi. Cả 3 phải làm đủ mọi việc (hầu hết là phá hoại chứ chẳng làm gì nghiêm túc) để trả tiền nhà hằng tháng.

Tên chương Ngày Đăng
Gintama Chap 653 17/11/2017
Gintama chap 652 17/10/2017
Gintama chap 651 17/10/2017
Gintama chap 650 02/10/2017
Gintama chap 649 28/09/2017
Gintama chap 648 28/09/2017
Gintama CHAP 647 28/09/2017
Gintma Chap 646 09/08/2017
Gintama Chap 645 04/08/2017
Gintama chap 644 31/07/2017
Gintama Chap 643. 26/07/2017
Gintama Chap 642 26/07/2017
Gintama Chap 641 26/07/2017
Gintama Chap 640 26/07/2017
Gintama Chap 639 26/07/2017
Gintama Chap 638 26/07/2017
Gintama Chap 637 05/07/2017
Gintama Chap 636 05/07/2017
Gintama chap 635 20/06/2017
Gintama Chap 634 19/06/2017
Gintama Chap 633 19/06/2017
Gintama Chap 632 19/06/2017
Gintama Chap 631 18/06/2017
Gintama Chap 630 08/06/2017
Gintama Chap 629 22/05/2017
Gintama Chap 628 22/05/2017
Gintama Chap 627 22/05/2017
Gintama chap 626 15/04/2017
Gintama Chap 597 23/07/2016
Gintama Chap 596 16/07/2016
Gintama chap 595 09/07/2016
Gintama Chap 594 02/07/2016
Gintama chap 593 27/06/2016
Gintama Chap 592 26/06/2016
Gintama Chap 591 19/06/2016
Gintama Chap 590 11/06/2016
Gintama Chap 589 02/06/2016
Gintama Chap 588 25/05/2016
Gintama chap 586 10/05/2016
Gintama chap 585 05/05/2016
Gintama chap 584 21/04/2016
Gintama Chap 583 14/04/2016
Gintama Chap 582 07/04/2016
Gintama Chap 581 04/04/2016
Gintama Chap 580 22/03/2016
Gintama Chap 579 18/03/2016
Gintama chap 578 12/03/2016
Gintama chap 577 12/03/2016
Gintama Chap 576 02/03/2016
Gintama Chap 575 16/02/2016
Gintama Chap 574 16/02/2016
Gintama chap 573 03/02/2016
Gintama Chap 572 29/01/2016
Gintama chap 571 21/01/2016
Gintama chap 570 08/01/2016
Gintama Chap 569 24/12/2015
Gintama chap 568 17/12/2015
Gintama chap 567 10/12/2015
Gintama chap 566 04/12/2015
Gintama Chap 565 23/11/2015
Gintama chap 564 14/11/2015
Gintama Chap 563 07/11/2015
Gintama Chap 562 31/10/2015
Gintama Chap 561 25/10/2015
Gintama Chap 560 17/10/2015
Gintama chap 559 27/09/2015
Gintama chap 558 18/09/2015
Gintama chap 557 12/09/2015
Gintama chap 556 05/09/2015
Gintama chap 555 29/08/2015
Gintama Chap 554 26/08/2015
Gintama Chap 553 26/08/2015
Gintama Chap 552 02/08/2015
Gintama Chap 551 25/07/2015
Gintama chap 550 21/07/2015
Gintama chap 549 21/07/2015
Gintama chap 548 21/07/2015
Gintama chap 547 21/07/2015
Gintama chap 546 21/07/2015
Gintama chap 545 21/07/2015
Gintama chap 544 21/07/2015
Gintama chap 543 21/07/2015
Gintama chap 542 21/07/2015
Gintama chap 541 21/07/2015
Gintama chap 540 21/07/2015
Gintama chap 539 21/07/2015
Gintama chap 538 21/07/2015
Gintama chap 537 21/07/2015
Gintama chap 536 21/07/2015
Gintama chap 535 21/07/2015
Gintama chap 534 21/07/2015
Gintama chap 533 21/07/2015
Gintama chap 532 21/07/2015
Gintama chap 531 21/07/2015
Gintama chap 530 21/07/2015
Gintama chap 529 21/07/2015
Gintama chap 528 21/07/2015
Gintama chap 527 21/07/2015
Gintama chap 526 21/07/2015
Gintama chap 525 21/07/2015
Gintama chap 524 21/07/2015
Gintama chap 523 21/07/2015
Gintama chap 522 21/07/2015
Gintama chap 521 21/07/2015
Gintama chap 520 21/07/2015
Gintama chap 519 21/07/2015
Gintama chap 518 21/07/2015
Gintama chap 517 21/07/2015
Gintama chap 516 21/07/2015
Gintama chap 515.2 21/07/2015
Gintama chap 515 21/07/2015
Gintama chap 514 21/07/2015
Gintama chap 513 21/07/2015
Gintama chap 512 21/07/2015
Gintama chap 511 21/07/2015
Gintama chap 510 21/07/2015
Gintama chap 509 21/07/2015
Gintama chap 508 21/07/2015
Gintama chap 507 21/07/2015
Gintama chap 506 21/07/2015
Gintama chap 505 21/07/2015
Gintama chap 504 21/07/2015
Gintama chap 503 21/07/2015
Gintama chap 502 21/07/2015
Gintama chap 495 21/07/2015
Gintama chap 494 21/07/2015
Gintama chap 493 21/07/2015
Gintama chap 492 21/07/2015
Gintama chap 488 21/07/2015
Gintama chap 487 21/07/2015
Gintama chap 486 21/07/2015
Gintama chap 485 21/07/2015
Gintama chap 484 21/07/2015
Gintama chap 483 21/07/2015
Gintama chap 482 21/07/2015
Gintama chap 481 21/07/2015
Gintama chap 480 21/07/2015
Gintama chap 479 21/07/2015
Gintama chap 478 21/07/2015
Gintama chap 477 21/07/2015
Gintama chap 476 21/07/2015
Gintama chap 475 21/07/2015
Gintama chap 474 21/07/2015
Gintama chap 473 21/07/2015
Gintama chap 472 21/07/2015
Gintama chap 471 21/07/2015
Gintama chap 470 21/07/2015
Gintama chap 469 21/07/2015
Gintama chap 468 21/07/2015
Gintama chap 467 21/07/2015
Gintama chap 466 21/07/2015
Gintama chap 465 21/07/2015
Gintama chap 464 21/07/2015
Gintama chap 463 21/07/2015
Gintama chap 462 21/07/2015
Gintama chap 461 21/07/2015
Gintama chap 460 21/07/2015
Gintama chap 459 21/07/2015
Gintama chap 458 21/07/2015
Gintama chap 457 21/07/2015
Gintama chap 456 21/07/2015
Gintama chap 455 21/07/2015
Gintama chap 444 21/07/2015
Gintama chap 443 21/07/2015
Gintama chap 442 21/07/2015
Gintama chap 441 21/07/2015
Gintama chap 440 21/07/2015
Gintama chap 439 21/07/2015
Gintama chap 438 21/07/2015
Gintama chap 437 21/07/2015
Gintama chap 435 21/07/2015
Gintama chap 434 21/07/2015
Gintama chap 426 21/07/2015
Gintama chap 425 21/07/2015
Gintama chap 424 21/07/2015
Gintama chap 422 21/07/2015
Gintama chap 421 21/07/2015
Gintama chap 420 21/07/2015
Gintama chap 419 21/07/2015
Gintama chap 412 21/07/2015
Gintama chap 411 21/07/2015
Gintama chap 410 21/07/2015
Gintama chap 409 21/07/2015
Gintama chap 408 21/07/2015
Gintama chap 407 21/07/2015
Gintama chap 406 21/07/2015
Gintama chap 405 21/07/2015
Gintama chap 404 21/07/2015
Gintama chap 403 21/07/2015
Gintama chap 402 21/07/2015
Gintama chap 401 21/07/2015
Gintama chap 385 21/07/2015
Gintama chap 384 21/07/2015
Gintama chap 382 21/07/2015
Gintama chap 352 21/07/2015
Gintama chap 351 21/07/2015
Gintama chap 348 21/07/2015
Gintama chap 347 21/07/2015
Gintama chap 345 21/07/2015
Gintama chap 344 21/07/2015
Gintama chap 343 21/07/2015
Gintama chap 342 21/07/2015
Gintama chap 341 21/07/2015
Gintama chap 340 21/07/2015
Gintama chap 339 21/07/2015
Gintama chap 338 21/07/2015
Gintama chap 337 21/07/2015
Gintama chap 336 21/07/2015
Gintama chap 335 21/07/2015
Gintama chap 334 21/07/2015
Gintama chap 333 21/07/2015
Gintama chap 332 21/07/2015
Gintama chap 331 21/07/2015
Gintama chap 330 21/07/2015
Gintama chap 329 21/07/2015
Gintama chap 328 21/07/2015
Gintama chap 327 21/07/2015
Gintama chap 317 21/07/2015
Gintama chap 316 21/07/2015
Gintama chap 315 21/07/2015
Gintama chap 314 21/07/2015
Gintama chap 313 21/07/2015
Gintama chap 312 21/07/2015
Gintama chap 311 21/07/2015
Gintama chap 310 21/07/2015
Gintama chap 309 21/07/2015
Gintama chap 308 21/07/2015
Gintama chap 307 21/07/2015
Gintama chap 306 21/07/2015
Gintama chap 305 21/07/2015
Gintama chap 304 21/07/2015
Gintama chap 303 21/07/2015
Gintama chap 302 21/07/2015
Gintama chap 301 21/07/2015
Gintama chap 300 21/07/2015
Gintama chap 299 21/07/2015
Gintama chap 298 21/07/2015
Gintama chap 297 21/07/2015
Gintama chap 296 21/07/2015
Gintama chap 295 21/07/2015
Gintama chap 294 21/07/2015
Gintama chap 293 21/07/2015
Gintama chap 292 21/07/2015
Gintama chap 291 21/07/2015
Gintama chap 290 21/07/2015
Gintama chap 289 21/07/2015
Gintama chap 288 21/07/2015
Gintama chap 287 21/07/2015
Gintama chap 286 21/07/2015
Gintama chap 285 21/07/2015
Gintama chap 284 21/07/2015
Gintama chap 283 21/07/2015
Gintama chap 282 21/07/2015
Gintama chap 281 21/07/2015
Gintama chap 280 21/07/2015
Gintama chap 279 21/07/2015
Gintama chap 278 21/07/2015
Gintama chap 277 21/07/2015
Gintama chap 276 21/07/2015
Gintama chap 275 21/07/2015
Gintama chap 274 21/07/2015
Gintama chap 273 21/07/2015
Gintama chap 272 21/07/2015
Gintama chap 271 21/07/2015
Gintama chap 270 21/07/2015
Gintama chap 269 21/07/2015
Gintama chap 268 21/07/2015
Gintama chap 267 21/07/2015
Gintama chap 266 21/07/2015
Gintama chap 265 21/07/2015
Gintama chap 264 21/07/2015
Gintama chap 263 21/07/2015
Gintama chap 262 21/07/2015
Gintama chap 261 21/07/2015
Gintama chap 260 21/07/2015
Gintama chap 259 21/07/2015
Gintama chap 258 21/07/2015
Gintama chap 257 21/07/2015
Gintama chap 256 21/07/2015
Gintama chap 255 21/07/2015
Gintama chap 254 21/07/2015
Gintama chap 253 21/07/2015
Gintama chap 252 21/07/2015
Gintama chap 251 21/07/2015
Gintama chap 250 21/07/2015
Gintama chap 249 21/07/2015
Gintama chap 248 21/07/2015
Gintama chap 247 21/07/2015
Gintama chap 246 21/07/2015
Gintama chap 245 21/07/2015
Gintama chap 244 21/07/2015
Gintama chap 243 21/07/2015
Gintama chap 242 21/07/2015
Gintama chap 241 21/07/2015
Gintama chap 240 21/07/2015
Gintama chap 239 21/07/2015
Gintama chap 238 21/07/2015
Gintama chap 237 21/07/2015
Gintama chap 236 21/07/2015
Gintama chap 235 21/07/2015
Gintama chap 234 21/07/2015
Gintama chap 233 21/07/2015
Gintama chap 232 21/07/2015
Gintama chap 231 21/07/2015
Gintama chap 230 21/07/2015
Gintama chap 229 21/07/2015
Gintama chap 228 21/07/2015
Gintama chap 227 21/07/2015
Gintama chap 226 21/07/2015
Gintama chap 225 21/07/2015
Gintama chap 224 21/07/2015
Gintama chap 223 21/07/2015
Gintama chap 222 21/07/2015
Gintama chap 221 21/07/2015
Gintama chap 220 21/07/2015
Gintama chap 219 21/07/2015
Gintama chap 218 21/07/2015
Gintama chap 217 21/07/2015
Gintama chap 216 21/07/2015
Gintama chap 215 21/07/2015
Gintama chap 214 21/07/2015
Gintama chap 213 21/07/2015
Gintama chap 212 21/07/2015
Gintama chap 211 21/07/2015
Gintama chap 210 21/07/2015
Gintama chap 209 21/07/2015
Gintama chap 208 21/07/2015
Gintama chap 207 21/07/2015
Gintama chap 206 21/07/2015
Gintama chap 205 21/07/2015
Gintama chap 204 21/07/2015
Gintama chap 203 21/07/2015
Gintama chap 202 21/07/2015
Gintama chap 201 21/07/2015
Gintama chap 200 21/07/2015
Gintama chap 199 21/07/2015
Gintama chap 198 21/07/2015
Gintama chap 197 21/07/2015
Gintama chap 196 21/07/2015
Gintama chap 195 21/07/2015
Gintama chap 194 21/07/2015
Gintama chap 193 21/07/2015
Gintama chap 192 21/07/2015
Gintama chap 191 21/07/2015
Gintama chap 190 21/07/2015
Gintama chap 189 21/07/2015
Gintama chap 188 21/07/2015
Gintama chap 187 21/07/2015
Gintama Chap 186 21/07/2015
Gintama chap 185 21/07/2015
Gintama chap 184 21/07/2015
Gintama chap 183 21/07/2015
Gintama chap 182 21/07/2015
Gintama chap 181 21/07/2015
Gintama chap 180 21/07/2015
Gintama chap 179 21/07/2015
Gintama chap 178 21/07/2015
Gintama chap 177 21/07/2015
Gintama chap 176 21/07/2015
Gintama chap 175 21/07/2015
Gintama chap 174 21/07/2015
Gintama chap 173 21/07/2015
Gintama chap 172 21/07/2015
Gintama chap 171 21/07/2015
Gintama chap 170 21/07/2015
Gintama chap 169 21/07/2015
Gintama chap 168 21/07/2015
Gintama chap 167 21/07/2015
Gintama chap 166 21/07/2015
Gintama chap 165 21/07/2015
Gintama chap 164 21/07/2015
Gintama chap 163 21/07/2015
Gintama chap 162 21/07/2015
Gintama chap 161 21/07/2015
Gintama chap 160 21/07/2015
Gintama chap 159 21/07/2015
Gintama chap 158 21/07/2015
Gintama chap 157 21/07/2015
Gintama chap 156 21/07/2015
Gintama chap 155 21/07/2015
Gintama chap 154 21/07/2015
Gintama chap 153 21/07/2015
Gintama chap 152 21/07/2015
Gintama chap 151 21/07/2015
Gintama chap 150 21/07/2015
Gintama chap 149 21/07/2015
Gintama chap 148 21/07/2015
Gintama chap 147 21/07/2015
Gintama chap 146 21/07/2015
Gintama chap 145 21/07/2015
Gintama chap 144 21/07/2015
Gintama chap 143 21/07/2015
Gintama chap 142 21/07/2015
Gintama chap 141 21/07/2015
Gintama chap 140 21/07/2015
Gintama chap 139 21/07/2015
Gintama chap 138 21/07/2015
Gintama chap 137 21/07/2015
Gintama chap 136 21/07/2015
Gintama chap 135 21/07/2015
Gintama chap 134 21/07/2015
Gintama chap 133 21/07/2015
Gintama chap 132 21/07/2015
Gintama chap 131 21/07/2015
Gintama chap 130 21/07/2015
Gintama chap 129 21/07/2015
Gintama chap 128 21/07/2015
Gintama chap 127 21/07/2015
Gintama chap 126 21/07/2015
Gintama chap 125 21/07/2015
Gintama chap 124 21/07/2015
Gintama chap 123 21/07/2015
Gintama chap 122 21/07/2015
Gintama chap 121 21/07/2015
Gintama chap 120 21/07/2015
Gintama chap 119 21/07/2015
Gintama chap 118 21/07/2015
Gintama chap 117 21/07/2015
Gintama chap 116 21/07/2015
Gintama chap 115 21/07/2015
Gintama chap 114 21/07/2015
Gintama chap 113 21/07/2015
Gintama chap 112 21/07/2015
Gintama chap 111 21/07/2015
Gintama chap 110 21/07/2015
Gintama chap 109 21/07/2015
Gintama chap 108 21/07/2015
Gintama chap 106.5 21/07/2015
Gintama chap 106 21/07/2015
Gintama chap 105 21/07/2015
Gintama chap 104 21/07/2015
Gintama chap 103 21/07/2015
Gintama chap 102 21/07/2015
Gintama Chap 101 21/07/2015
Gintama chap 100 21/07/2015
Gintama chap 99 21/07/2015
Gintama chap 98 21/07/2015
Gintama chap 97 21/07/2015
Gintama chap 96 21/07/2015
Gintama chap 95 21/07/2015
Gintama chap 94 21/07/2015
Gintama chap 93 21/07/2015
Gintama chap 92 21/07/2015
Gintama chap 91 21/07/2015
Gintama chap 90 21/07/2015
Gintama chap 89 21/07/2015
Gintama chap 88 21/07/2015
Gintama chap 87 21/07/2015
Gintama chap 86 21/07/2015
Gintama chap 85 21/07/2015
Gintama chap 84 21/07/2015
Gintama chap 83 21/07/2015
Gintama chap 82 21/07/2015
Gintama chap 81 21/07/2015
Gintama chap 80 21/07/2015
Gintama chap 79 21/07/2015
Gintama chap 78 21/07/2015
Gintama chap 77 21/07/2015
Gintama chap 76 21/07/2015
Gintama chap 75 21/07/2015
Gintama chap 74 21/07/2015
Gintama chap 73 21/07/2015
Gintama chap 72 21/07/2015
Gintama chap 71 21/07/2015
Gintama chap 70 21/07/2015
Gintama chap 69 21/07/2015
Gintama chap 68 21/07/2015
Gintama chap 67 21/07/2015
Gintama chap 66 21/07/2015
Gintama chap 65 21/07/2015
Gintama chap 64 21/07/2015
Gintama chap 63 21/07/2015
Gintama chap 62 21/07/2015
Gintama chap 61 21/07/2015
Gintama chap 60 21/07/2015
Gintama chap 59 21/07/2015
Gintama chap 58 21/07/2015
Gintama chap 57 21/07/2015
Gintama chap 56 21/07/2015
Gintama chap 55 21/07/2015
Gintama chap 54 21/07/2015
Gintama chap 53 21/07/2015
Gintama chap 52 21/07/2015
Gintama chap 51 21/07/2015
Gintama chap 50 21/07/2015
Gintama chap 49 21/07/2015
Gintama chap 48 21/07/2015
Gintama chap 47 21/07/2015
Gintama chap 46 21/07/2015
Gintama chap 45 21/07/2015
Gintama chap 44 21/07/2015
Gintama chap 43 21/07/2015
Gintama chap 42 21/07/2015
Gintama chap 41 21/07/2015
Gintama chap 40 21/07/2015
Gintama chap 39 21/07/2015
Gintama chap 38 21/07/2015
Gintama chap 37 21/07/2015
Gintama chap 36 21/07/2015
Gintama chap 35 21/07/2015
Gintama chap 34 21/07/2015
Gintama chap 33 21/07/2015
Gintama chap 32 21/07/2015
Gintama chap 31 21/07/2015
Gintama chap 30 21/07/2015
Gintama chap 28 21/07/2015
Gintama chap 28 21/07/2015
Gintama chap 27 21/07/2015
Gintama chap 26 21/07/2015
Gintama chap 25 21/07/2015
Gintama chap 24 21/07/2015
Gintama chap 23 21/07/2015
Gintama chap 22 21/07/2015
Gintama chap 21 21/07/2015
Gintama chap 20 21/07/2015
Gintama chap 19 21/07/2015
Gintama chap 18 21/07/2015
Gintama chap 17 21/07/2015
Gintama chap 16 21/07/2015
Gintama chap 15 21/07/2015
Gintama chap 14 21/07/2015
Gintama chap 13 21/07/2015
Gintama chap 12 21/07/2015
Gintama chap 11 21/07/2015
Gintama chap 10 21/07/2015
Gintama chap 9 21/07/2015
Gintama chap 8 21/07/2015
Gintama chap 7 21/07/2015
Gintama chap 6 21/07/2015
Gintama chap 5 21/07/2015
Gintama chap 4 21/07/2015
Gintama chap 3 21/07/2015
Gintama chap 2 21/07/2015
Gintama chap 1 21/07/2015

Click quảng cáo để ủng hộ nhé .thank :)


[x]