MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Level 1 with S-rank Drop Rate is the Strongest

NỘI DUNG : Satou Ryouta, người đã chết vì làm việc quá sức đã tái sinh ở một thế giới khác. Mặc dù Ryouta còn sống, nhưng giờ đây anh ta đang phải chịu đựng về level ở thế giới mới này.


[x]