MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

MxO - Học viện phép thuật

NỘI DUNG : Trong một cuộc vấn đáp thi tuyển vào trường trung học tư Seinagi, Kuzumi Taiga được hỏi là cậu sẽ làm gì nếu có thể dùng được phép thuật. Cậu trả lời, "chinh phục thế giới", làm cho một cô bé dễ thương bật cười. Sau kì thi, trường đã từ chối đơn nhập học. Mặc dù cậu gần như không nhớ chút gì về việc đó, cậu chỉ nhớ mỗi cô bé, và cho rằng nguyên nhân không được chọn vào trường là do cô. Kuzumi lang thang trước trường cố gắng vào nhưng có bức tường vô hình ngăn cản. Một giáo viên, Hiiragi, nhầm tưởng Kuzumi là học sinh trốn học và lôi cậu vào trong trường. Trường Seinagi thật ra là trường dạy phép thuật, Kuzumi là một người không biết tí gì về phép thuật, Hiiragi chỉ vô tình lôi Kuzumi vào trong trường. Câu chuyện bắt đầu từ đó ...

Tên chương Ngày Đăng
MxO Chap 99 21/07/2015
MxO Chap 98 21/07/2015
MxO Chap 97 21/07/2015
MxO Chap 96 21/07/2015
MxO Chap 95 21/07/2015
MxO CHap 94 21/07/2015
MxO Chap 93 21/07/2015
MxO Chap 92 21/07/2015
MxO Chap 91 21/07/2015
MxO Chap 90 21/07/2015
MxO Chap 89 21/07/2015
MxO Chap 88 21/07/2015
MxO Chap 87 21/07/2015
MxO Chap 86 21/07/2015
MxO Chap 85 21/07/2015
MxO Chap 84 21/07/2015
MxO Chap 83 21/07/2015
MxO Chap 82 21/07/2015
MxO Chap 81 21/07/2015
MxO Chap 80 21/07/2015
MxO Chap 79 21/07/2015
MxO Chap 78 21/07/2015
MxO Chap 77 21/07/2015
MxO Chap 76 21/07/2015
MxO Chap 75 21/07/2015
MxO Chap 74 21/07/2015
MxO Chap 73 21/07/2015
MxO Chap 72 21/07/2015
MxO Chap 71 21/07/2015
MxO Chap 70 21/07/2015
MxO Chap 69 21/07/2015
MxO Chap 68 21/07/2015
MxO Chap 67 21/07/2015
MxO Chap 66 21/07/2015
MxO Chap 65 21/07/2015
MxO Chap 64 21/07/2015
MxO Chap 63 21/07/2015
MxO Chap 62 21/07/2015
MxO Chap 61 21/07/2015
MxO Chap 60 21/07/2015
MxO Chap 59 21/07/2015
MxO Chap 58 21/07/2015
MxO Chap 57 21/07/2015
MxO Chap 56 21/07/2015
MxO Chap 55 21/07/2015
MxO Chap 54 21/07/2015
MxO Chap 53 21/07/2015
MxO Chap 52 21/07/2015
MxO Chap 51 21/07/2015
MxO Chap 50 21/07/2015
MxO Chap 49 21/07/2015
MxO Chap 48 21/07/2015
MxO Chap 47 21/07/2015
MxO Chap 46 21/07/2015
MxO Chap 45 21/07/2015
MxO Chap 44 21/07/2015
MxO Chap 43 21/07/2015
MxO Chap 42 21/07/2015
MxO Chap 41 21/07/2015
MxO Chap 40 21/07/2015
MxO Chap 39 21/07/2015
MxO Chap 38 21/07/2015
MxO Chap 37 21/07/2015
MxO Chap 36 21/07/2015
MxO Chap 35 21/07/2015
MxO Chap 34 21/07/2015
MxO Chap 33 21/07/2015
MxO Chap 32 21/07/2015
MxO Chap 31 21/07/2015
MxO Chap 30 21/07/2015
MxO Chap 29 21/07/2015
MxO Chap 28 21/07/2015
MxO Chap 27 21/07/2015
MxO Chap 26 21/07/2015
MxO Chap 25 21/07/2015
MxO Chap 24 21/07/2015
MxO Chap 23 21/07/2015
MxO Chap 22 21/07/2015
MxO Chap 21 21/07/2015
MxO Chap 20 21/07/2015
MxO Chap 19 21/07/2015
MxO Chap 18 21/07/2015
MxO Chap 17 21/07/2015
MxO Chap 16 21/07/2015
MxO Chap 15 21/07/2015
MxO Chap 14 21/07/2015
MxO Chap 13 21/07/2015
MxO Chap 12 21/07/2015
MxO Chap 11 21/07/2015
MxO Chap 10 21/07/2015
MxO Chap 09 21/07/2015
MxO Chap 08 21/07/2015
MxO Chap 07 21/07/2015
MxO Chap 06 21/07/2015
MxO Chap 05 21/07/2015
MxO Chap 04 21/07/2015
MxO Chap 03 21/07/2015
MxO Chap 02 21/07/2015
MxO Chap 01 21/07/2015