MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Nise Koi - Tình Yêu Giả Tạo

NỘI DUNG : "Em sẽ giữ chìa, còn anh sẽ giữ ổ khóa. Sau này nếu mình được gặp lại nhau thì đây sẽ là thứ chúng ta dùng để nhận ra nhau, và khi đó, chúng ta sẽ... cưới nhau". Tuổi thơ con người thật hồn nhiên và trong sáng, nhìn cảnh hai đứa trẻ mới tí tuổi đầu đã nói mấy lời đỡ không nổi như thế thật đáng yêu biết bao... Con người là thế... Ai cũng mong rằng mọi thứ sẽ có được một kết quả như những câu chuyện cổ tích... Ấy thế mà Có những lúc sự thật lại không như con người mong muốn << Rồi cái ngày định mệnh, ngày hai đứa gặp lại, mọi chuyện sẽ ra sao? Hồi sau sẽ rõ

Tên chương Ngày Đăng
Nise koi chap 226 26/07/2016
Nise koi chap 227 26/07/2016
Nise koi chap 225 20/07/2016
Nise koi chap 224 20/07/2016
Nise koi chap 223 20/07/2016
Nise koi chap 222 20/07/2016
Nise koi chap 221 18/07/2016
Nise koi chap 220 18/07/2016
Nise koi chap 219 04/06/2016
Nise koi chap 218 04/06/2016
Nise koi chap 217 25/05/2016
Nise koi chap 216 15/05/2016
Nise koi chap 215 15/05/2016
Chapter 214 01/05/2016
Chapter 213 01/05/2016
Nise koi chap 212 13/04/2016
Chap 209 24/03/2016
Chap 208 24/03/2016
Chap 207 24/03/2016
Chap 206 24/03/2016
Chap 205 24/03/2016
Chap 204 24/03/2016
Nise koi chap 203 05/02/2016
Nise koi chap 202 05/02/2016
Nise koi chap 201 25/01/2016
Nise koi chap 199 25/12/2015
Nise koi chap 198 20/12/2015
Nise koi chap 197 12/12/2015
Nise koi chap 196 04/12/2015
Nise koi chap 195 25/11/2015
Nise koi chap 194 18/11/2015
Nise koi chap 193 16/11/2015
Nise koi chap 192 01/11/2015
Nise koi chap 191 27/10/2015
Nise koi chap 190 18/10/2015
Nise koi chap 189 11/10/2015
Nise koi chap 188 11/10/2015
Nise koi chap 187 29/09/2015
Nise koi chap 186 27/09/2015
Nise koi chap 185 14/09/2015
Nise koi chap 184 06/09/2015
Nise koi chap 183 31/08/2015
Nise koi chap 182 24/08/2015
Nise koi chap 181 09/08/2015
Nise koi chap 180 09/08/2015
Nise koi chap 179 09/08/2015
Nise koi chap 178 20/07/2015
Nise koi chap 177 20/07/2015
Nise koi chap 175 20/07/2015
Nise koi chap 174 20/07/2015
Nise koi chap 173 20/07/2015
Nise koi chap 172 20/07/2015
Nise koi chap 171 20/07/2015
Nise koi chap 170 20/07/2015
Nise koi chap 169 20/07/2015
Nise koi chap 168 20/07/2015
Nise koi chap 167 20/07/2015
Nise koi chap 166 20/07/2015
Nise koi chap 165 20/07/2015
Nise koi chap 164 20/07/2015
Nise koi chap 163 20/07/2015
Nise koi chap 162 20/07/2015
Nise koi chap 161 20/07/2015
Nise koi chap 160 20/07/2015
Nise koi chap 159 20/07/2015
Nise koi chap 158 20/07/2015
Nise koi chap 157 20/07/2015
Nise koi chap 156 20/07/2015
Nise koi chap 155 20/07/2015
Nise koi chap 154 20/07/2015
Nise koi chap 153 20/07/2015
Nise koi chap 152 20/07/2015
Nise koi chap 151 20/07/2015
Nise koi chap 150 20/07/2015
Nise koi chap 149 20/07/2015
Nise koi chap 148 20/07/2015
Nise koi chap 147 20/07/2015
Nise koi chap 146 20/07/2015
Nise koi chap 145 20/07/2015
Nise koi chap 144 20/07/2015
Nise koi chap 143 20/07/2015
Nise koi chap 142 20/07/2015
Nise koi chap 141 20/07/2015
Nise koi chap 140 20/07/2015
Nise koi chap 139 20/07/2015
Nise koi chap 138 20/07/2015
Nise koi chap 137 20/07/2015
Nise koi chap 136 20/07/2015
Nise koi chap 135 20/07/2015
Nise koi chap 134 20/07/2015
Nise koi Chap 133 20/07/2015
Nise koi chap 132 20/07/2015
Nise koi chap 131 20/07/2015
Nise koi chap 130 20/07/2015
Nise koi chap 129 20/07/2015
Nise koi chap 128 20/07/2015
Nise koi chap 127 20/07/2015
Nise koi chap 126 20/07/2015
Nise koi chap 125 20/07/2015
Nise koi chap 124 20/07/2015
Nise koi chap 123 20/07/2015
Nise koi chap 122 20/07/2015
Nise koi chap 121 20/07/2015
Nise koi chap 120 20/07/2015
Nise koi chap 119 20/07/2015
Nise koi chap 118 20/07/2015
Nise koi chap 117 20/07/2015
Nise koi chap 116 20/07/2015
Nise koi chap 115 20/07/2015
Nise koi chap 114 20/07/2015
Nise koi chap 113 20/07/2015
Nise koi chap 112 20/07/2015
Nise koi chap 111 20/07/2015
Nise koi chap 110 20/07/2015
Nise koi chap 109 20/07/2015
Nise koi chap 108 20/07/2015
Nise koi chap 107 20/07/2015
Nise koi chap 106 20/07/2015
Nise koi Chap 105 20/07/2015
Nise koi Chap 104 20/07/2015
Nise koi Chap 103 20/07/2015
Nise koi Chap 102 20/07/2015
Nise koi Chap 101 20/07/2015
Nise koi Chap 100 20/07/2015
Nise koi Chap 99 20/07/2015
Nise koi Chap 98 20/07/2015
Nise koi Chap 97 20/07/2015
Nise koi Chap 96 20/07/2015
Nise koi Chap 95 20/07/2015
Nise koi Chap 94 20/07/2015
Nise koi Chap 93 20/07/2015
Nise koi Chap 92 20/07/2015
Nise koi Chap 91 20/07/2015
Nise koi Chap 90 20/07/2015
Nise koi Chap 89 20/07/2015
Nise koi Chap 88.5 20/07/2015
Nise koi Chap 88 20/07/2015
Nise koi Chap 87 20/07/2015
Nise koi Chap 86 20/07/2015
Nise koi Chap 85 20/07/2015
Nise koi Chap 84 20/07/2015
Nise koi Chap 83 20/07/2015
Nise koi Chap 82 20/07/2015
Nise koi Chap 81 20/07/2015
Nise koi Chap 80 20/07/2015
Nise koi Chap 79 20/07/2015
Nise koi Chap 78 20/07/2015
Nise koi Chap 77 20/07/2015
Nise koi Chap 76 20/07/2015
Nise koi Chap 75 20/07/2015
Nise koi Chap 74 20/07/2015
Nise koi Chap 73.5 20/07/2015
Nise koi Chap 73 20/07/2015
Nise koi Chap 72 20/07/2015
Nise koi Chap 71 20/07/2015
Nise koi Chap 70 20/07/2015
Nise koi Chap 69 20/07/2015
Nise koi Chap 68 20/07/2015
Nise koi Chap 67 20/07/2015
Nise koi Chap 66 20/07/2015
Nise koi Chap 65 20/07/2015
Nise koi Chap 64 20/07/2015
Nise koi Chap 63 20/07/2015
Nise koi Chap 62 20/07/2015
Nise koi Chap 61 20/07/2015
Nise koi Chap 60 20/07/2015
Nise koi Chap 59 20/07/2015
Nise koi Chap 58 20/07/2015
Nise koi Chap 57.5 20/07/2015
Nise koi Chap 57 20/07/2015
Nise koi Chap 56 20/07/2015
Nise koi Chap 55 20/07/2015
Nise koi Chap 54 20/07/2015
Nise koi Chap 53 20/07/2015
Nise koi Chap 52 20/07/2015
Nise koi Chap 51 20/07/2015
Nise koi Chap 50 20/07/2015
Nise koi Chap 49 20/07/2015
Nise koi Chap 48 20/07/2015
Nise koi Chap 47 20/07/2015
Nise koi Chap 46 20/07/2015
Nise koi Chap 45 20/07/2015
Nise koi Chap 44 20/07/2015
Nise koi Chap 43 20/07/2015
Nise koi Chap 42 20/07/2015
Nise koi Chap 41 20/07/2015
Nise koi Chap 40.5 20/07/2015
Nise koi Chap 40 20/07/2015
Nise koi Chap 39 20/07/2015
Nise koi Chap 38 20/07/2015
Nise koi Chap 37 20/07/2015
Nise koi Chap 36.5 20/07/2015
Nise koi Chap 36 20/07/2015
Nise koi Chap 35 20/07/2015
Nise koi Chap 34 20/07/2015
Nise koi Chap 33 20/07/2015
Nise koi Chap 32 20/07/2015
Nise koi Chap 31 20/07/2015
Nise koi Chap 30 20/07/2015
Nise koi Chap 29 20/07/2015
Nise koi Chap 28 20/07/2015
Nise koi Chap 27 20/07/2015
Nise koi Chap 26 20/07/2015
Nise koi Chap 25 20/07/2015
Nise koi Chap 24 20/07/2015
Nise koi Chap 23 20/07/2015
Nise koi Chap 22 20/07/2015
Nise koi Chap 21 20/07/2015
Nise koi Chap 20 20/07/2015
Nise koi Chap 19 20/07/2015
Nise koi Chap 18 20/07/2015
Nise koi Chap 17 20/07/2015
Nise koi Chap 16 20/07/2015
Nise koi Chap 15 20/07/2015
Nise koi Chap 14 20/07/2015
Nise koi Chap 13 20/07/2015
Nise koi Chap 12 20/07/2015
Nise koi Chap 11 20/07/2015
Nise koi Chap 10.5 20/07/2015
Nise koi Chap 10 20/07/2015
Nise koi Chap 9 20/07/2015
Nise koi Chap 8 20/07/2015
Nise koi Chap 7 20/07/2015
Nise koi Chap 6 20/07/2015
Nise koi Chap 5 20/07/2015
Nise koi Chap 4 20/07/2015
Nise koi Chap 3 20/07/2015
Nise koi Chap 2 20/07/2015
Nise koi Chap 1 20/07/2015