MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

RELIFE
 • RELIFE

 • Điểm trung bình : 7.87
  Đánh giá :15

 • Tác Giả: Yayoi Sou
 • Tình Trạng: Đang cập nhật
 • Nguồn: TT8
 • Nhóm dịch: TruyenTranhTuan
 • Lượt Xem: 78575
 • Thể Loại: School life
 • Theo dõi: 24
 • Theo dõi
 • Đọc chapter mới nhất

NỘI DUNG : Câu chuyện kể về Kaizaki Arata, 27 tuổi, FA, thất nghiệp do toạch vòng phỏng vấn việc làm. Cuộc đời anh thay đổi khi anh gặp Yoake Ryou của viện nghiên cứu ReLIFE. Yoake đã đưa cho Kaizaki 1 viên thuốc giúp anh trở về lúc anh 17 tuổi ( na ná ATPX 4869 :v ) để làm lại cuộc đời, rồi thì bla bla chuyện xảy đến.

Tên chương Ngày Đăng
ReLIFE chap 221 05/10/2018
ReLIFE chap 220 05/10/2018
ReLIFE chap 219 05/10/2018
ReLIFE chap 218 05/10/2018
ReLIFE chap 217 05/10/2018
ReLIFE chap 216 05/10/2018
ReLIFE chap 215 05/10/2018
ReLIFE chap 214 05/10/2018
ReLIFE chap 213 05/10/2018
ReLIFE chap 212 05/10/2018
ReLIFE chap 211 05/10/2018
ReLIFE chap 210 05/10/2018
ReLIFE chap 209 05/10/2018
ReLIFE chap 208 05/10/2018
ReLIFE chap 207 05/10/2018
ReLIFE chap 206 05/10/2018
ReLIFE chap 205 05/10/2018
ReLIFE chap 204 05/10/2018
ReLIFE chap 203 05/10/2018
ReLIFE chap 202 05/10/2018
ReLIFE chap 201 05/10/2018
ReLIFE chap 200 05/10/2018
ReLIFE chap 199 05/10/2018
ReLIFE chap 198 05/10/2018
ReLIFE chap 197 05/10/2018
ReLIFE chap 196 05/10/2018
ReLIFE chap 195 05/10/2018
ReLIFE chap 194 05/10/2018
ReLIFE chap 193 05/10/2018
ReLIFE chap 192 05/10/2018
ReLIFE chap 191 05/10/2018
ReLIFE chap 189 05/10/2018
ReLIFE chap 188 05/10/2018
ReLIFE chap 187 05/10/2018
ReLIFE chap 186 05/10/2018
ReLIFE chap 185 05/10/2018
ReLIFE chap 184 05/10/2018
ReLIFE chap 183 05/10/2018
ReLIFE chap 182 05/10/2018
ReLIFE chap 181 05/10/2018
ReLIFE chap 180 05/10/2018
ReLIFE chap 179 05/10/2018
ReLIFE Chap 178 05/10/2018
ReLIFE Chapter 177 05/10/2018
ReLIFE Chapter 176 05/10/2018
ReLIFE Chapter 175 05/10/2018
ReLIFE Chapter 174 05/10/2018
ReLIFE Chapter 173 05/10/2018
ReLIFE Chap 172 05/10/2018
ReLIFE Chap 171 05/10/2018
ReLIFE Chap 170 05/10/2018
ReLIFE Chap 169 05/10/2018
ReLIFE chap 168 05/10/2018
ReLIFE chap 167 05/10/2018
ReLIFE chap 166 05/10/2018
ReLIFE chap 165 05/10/2018
ReLIFE chap 164 05/10/2018
ReLIFE chap 163 05/10/2018
ReLIFE chap 162 05/10/2018
ReLIFE chap 161 05/10/2018
ReLIFE chap 160 05/10/2018
ReLIFE chap 159 05/10/2018
ReLIFE chap 158 05/10/2018
ReLIFE chap 157 05/10/2018
ReLIFE chap 156 05/10/2018
ReLIFE chap 155 05/10/2018
ReLIFE chap 154 05/10/2018
ReLIFE chap 153 05/10/2018
ReLIFE chap 152 05/10/2018
ReLIFE chap 151 05/10/2018
ReLIFE chap 150.5 05/10/2018
ReLIFE chap 150 05/10/2018
ReLIFE chap 149 05/10/2018
ReLIFE chap 148 05/10/2018
ReLIFE chap 147 05/10/2018
ReLIFE chap 146 05/10/2018
ReLIFE chap 145 05/10/2018
ReLIFE chap 144 05/10/2018
ReLIFE Chap 143 05/10/2018
ReLIFE Chap 142 05/10/2018
ReLIFE Chap 140 05/10/2018
ReLIFE Chap 141 05/10/2018
ReLIFE Chap 139 05/10/2018
ReLIFE Chap 138 05/10/2018
ReLIFE Chap 137 05/10/2018
ReLIFE Chap 136 05/10/2018
ReLIFE Chap 135 05/10/2018
ReLIFE Chap 134 05/10/2018
ReLIFE Chap 133 05/10/2018
ReLIFE Chap 132 05/10/2018
ReLIFE Chap 131 05/10/2018
ReLIFE Chap 130 05/10/2018
ReLIFE Chap 129 05/10/2018
ReLIFE Chap 128 05/10/2018
ReLIFE Chap 127 05/10/2018
ReLIFE Chap 126 05/10/2018
ReLIFE Chap 125 05/10/2018
ReLIFE Chap 124 05/10/2018
ReLIFE Chap 123 05/10/2018
ReLIFE Chap 122 05/10/2018
ReLIFE Chap 121 05/10/2018
ReLIFE Chap 120 05/10/2018
ReLIFE Chap 119 05/10/2018
ReLIFE Chap 118 05/10/2018
ReLIFE Chap 117 05/10/2018
ReLIFE Chap 116 05/10/2018
ReLIFE Chap 115 05/10/2018
ReLIFE Chap 114 05/10/2018
ReLIFE Chap 113 05/10/2018
ReLIFE Chap 112 05/10/2018
ReLIFE Chap 111 05/10/2018
ReLIFE Chap 110 05/10/2018
ReLIFE Chap 109 05/10/2018
ReLIFE Chap 108 05/10/2018
ReLIFE Chap 107 05/10/2018
ReLIFE Chap 106 05/10/2018
ReLIFE Chap 105 05/10/2018
ReLIFE Chap 104 05/10/2018
ReLIFE Chap 103 05/10/2018
ReLIFE Chap 102 05/10/2018
ReLIFE Chap 101 05/10/2018
ReLIFE Chap 100 05/10/2018
ReLIFE Chap 99 05/10/2018
ReLIFE Chap 98 05/10/2018
ReLIFE Chap 97 05/10/2018
ReLIFE Chap 96 05/10/2018
ReLIFE Chap 95 05/10/2018
ReLIFE Chap 94 05/10/2018
ReLIFE Chap 93 05/10/2018
ReLIFE Chap 92 05/10/2018
ReLIFE Chap 91 05/10/2018
ReLIFE Chap 90 05/10/2018
ReLIFE Chap 89 05/10/2018
ReLIFE Chap 88 05/10/2018
ReLIFE Chap 87 05/10/2018
ReLIFE Chap 86 05/10/2018
ReLIFE Chap 85 05/10/2018
ReLIFE Chap 84 05/10/2018
ReLIFE Chap 83 05/10/2018
ReLIFE Chap 82 05/10/2018
ReLIFE Chap 81 05/10/2018
ReLIFE Chap 80 05/10/2018
ReLIFE Chap 79 05/10/2018
ReLIFE Chap 78 05/10/2018
ReLIFE Chap 77 05/10/2018
ReLIFE Chap 76 05/10/2018
ReLIFE Chap 75 05/10/2018
ReLIFE Chap 74 05/10/2018
ReLIFE Chap 73 05/10/2018
ReLIFE Chap 72 05/10/2018
ReLIFE Chap 71 05/10/2018
ReLIFE Chap 70 05/10/2018
ReLIFE Chap 69 05/10/2018
ReLIFE Chap 68 05/10/2018
ReLIFE Chap 67 05/10/2018
ReLIFE Chap 66 05/10/2018
ReLIFE Chap 65 05/10/2018
ReLIFE Chap 64 05/10/2018
ReLIFE Chap 63 05/10/2018
ReLIFE Chap 62 05/10/2018
ReLIFE Chap 61 05/10/2018
ReLIFE Chap 60 05/10/2018
ReLIFE Chap 59 05/10/2018
ReLIFE Chap 58 05/10/2018
ReLIFE Chap 57 05/10/2018
ReLIFE Chap 56 05/10/2018
ReLIFE Chap 55 05/10/2018
ReLIFE Chap 54 05/10/2018
ReLIFE Chap 53 05/10/2018
ReLIFE Chap 52 05/10/2018
ReLIFE Chap 51 05/10/2018
ReLIFE Chap 50 05/10/2018
ReLIFE Chap 49 05/10/2018
ReLIFE Chap 48 05/10/2018
ReLIFE Chap 47 05/10/2018
ReLIFE Chap 46 05/10/2018
ReLIFE Chap 45 05/10/2018
ReLIFE Chap 44 05/10/2018
ReLIFE Chap 43 05/10/2018
ReLIFE Chap 42 05/10/2018
ReLIFE Chap 41 05/10/2018
ReLIFE Chap 40 05/10/2018
ReLIFE Chap 39 05/10/2018
ReLIFE Chap 38 05/10/2018
ReLIFE Chap 37 05/10/2018
ReLIFE Chap 36 05/10/2018
ReLIFE Chap 35 05/10/2018
ReLIFE Chap 34 05/10/2018
ReLIFE Chap 33 05/10/2018
ReLIFE Chap 32 05/10/2018
ReLIFE Chap 31 05/10/2018
ReLIFE Chap 30 05/10/2018
ReLIFE Chap 29 05/10/2018
ReLIFE Chap 28 05/10/2018
ReLIFE Chap 27 05/10/2018
ReLIFE Chap 26 05/10/2018
ReLIFE Chap 25 05/10/2018
ReLIFE Chap 24 05/10/2018
ReLIFE Chap 23 05/10/2018
ReLIFE Chap 22 05/10/2018
ReLIFE Chap 21 05/10/2018
ReLIFE Chap 20 05/10/2018
ReLIFE Chap 19 05/10/2018
ReLIFE Chap 18 05/10/2018
ReLIFE Chap 17 05/10/2018
ReLIFE Chap 16 05/10/2018
ReLIFE Chap 15 05/10/2018
ReLIFE Chap 14 05/10/2018
ReLIFE Chap 13 05/10/2018
ReLIFE Chap 12 05/10/2018
ReLIFE Chap 11 05/10/2018
ReLIFE Chap 10 05/10/2018
ReLIFE Chap 9 05/10/2018
ReLIFE Chap 8 05/10/2018
ReLIFE Chap 7 05/10/2018
ReLIFE Chap 6 05/10/2018
ReLIFE Chap 5 05/10/2018
ReLIFE Chap 4 05/10/2018
ReLIFE Chap 3 05/10/2018
ReLIFE Chap 2 05/10/2018
ReLIFE Chap 1 05/10/2018

Click quảng cáo để ủng hộ nhé .thank :)


[x]