MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

The Gamer

NỘI DUNG : Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới của bạn đột nhiên biến thành một trò chơi? Nếu bạn có thể lên cấp và nâng cao số liệu thống kê của bạn? Một cuộc phiêu lưu của một trò-chơi-cuộc-sống

Tên chương Ngày Đăng
The Gamer Chap 328 29/04/2020
The Gamer Chap 327 27/04/2020
The Gamer Chap 326 11/04/2020
The Gamer Chap 325 11/04/2020
The Gamer Chap 324 11/04/2020
The Gamer Chap 323 28/03/2020
The Gamer Chap 322 13/03/2020
The Gamer Chap 321 13/03/2020
The Gamer Chap 320 08/03/2020
The Gamer Chap 319 29/02/2020
The Gamer Chap 318 15/02/2020
The Gamer Chap 317 15/02/2020
The Gamer Chap 316 15/02/2020
The Gamer Chap 315 31/01/2020
The Gamer Chap 314 19/01/2020
The Gamer Chap 313 14/01/2020
The Gamer Chap 312 10/01/2020
The Gamer Chap 311 01/01/2020
The Gamer Chap 310 22/12/2019
The Gamer Chap 309 15/12/2019
The Gamer Chap 308 09/12/2019
The Gamer Chap 307 29/11/2019
The Gamer Chap 306 29/11/2019
The Gamer Chap 305 16/11/2019
The Gamer Chap 304 10/11/2019
The Gamer Chap 303 05/11/2019
The Gamer Chap 302 01/11/2019
The Gamer Chap 301 25/10/2019
The Gamer Chap 300 19/10/2019
The Gamer Chap 299 15/10/2019
The Gamer Chap 298 06/10/2019
The Gamer Chap 297 29/09/2019
The Gamer Chap 296 23/09/2019
The Gamer Chap 295 15/09/2019
The Gamer Chap 294 09/09/2019
The Gamer Chap 293 01/09/2019
The Gamer Chap 292 20/08/2019
The Gamer Chap 291 11/08/2019
The Gamer Chap 290 08/08/2019
The Gamer Chap 289 28/07/2019
The Gamer Chap 288 21/07/2019
The Gamer Chap 287 17/07/2019
The Gamer Chap 286 13/07/2019
The Gamer Chap 285 01/07/2019
The Gamer Chap 284 23/06/2019
The Gamer Chap 283 15/06/2019
The Gamer Chap 282 15/06/2019
The Gamer Chap 281 02/06/2019
The Gamer Chap 280 26/05/2019
The Gamer Chap 279 25/05/2019
The Gamer Chap 278 25/05/2019
The Gamer Chap 277 25/05/2019
The Gamer Chap 276 26/04/2019
The Gamer Chap 275 22/04/2019
The Gamer Chap 274 15/04/2019
The Gamer Chap 273 06/04/2019
The Gamer Chap 272 06/04/2019
The Gamer Chap 271 29/03/2019
The Gamer Chap 270 15/03/2019
The Gamer Chap 269 08/03/2019
The Gamer Chap 268 01/03/2019
The Gamer Chap 267 22/02/2019
The Gamer Chap 266 22/02/2019
The Gamer Chap 265 22/02/2019
The Gamer Chap 264 22/02/2019
The Gamer Chap 263 15/02/2019
The Gamer Chap 262 07/02/2019
The Gamer Chap 261 01/02/2019
The Gamer Chap 260 25/01/2019
The Gamer Chap 259 18/01/2019
The Gamer Chap 258 11/01/2019
The Gamer Chap 257 04/01/2019
The Gamer Chap 256 28/12/2018
The Gamer Chap 255 21/12/2018
The Gamer Chap 254 13/12/2018
The Gamer Chap 253 06/12/2018
The Gamer Chap 252 01/12/2018
The Gamer Chap 251 23/11/2018
The Gamer Chap 250 16/11/2018
The Gamer Chap 249 10/11/2018
The Gamer Chap 248 02/11/2018
The Gamer Chap 247 26/10/2018
The Gamer Chap 246 19/10/2018
The Gamer Chap 245 12/10/2018
The Gamer Chap 244 04/10/2018
The Gamer Chap 243 27/09/2018
The Gamer Chap 242 21/09/2018
The Gamer Chap 241 14/09/2018
The Gamer Chap 240 07/09/2018
The Gamer Chap 239 31/08/2018
The Gamer Chap 238 24/08/2018
The Gamer Chap 237 17/08/2018
The Gamer Chap 236 10/08/2018
The Gamer Chap 235 03/08/2018
The Gamer Chap 234 26/07/2018
The Gamer Chap 233 20/07/2018
The Gamer Chap 232 16/07/2018
The Gamer Chap 231 07/07/2018
The Gamer Chap 230 07/07/2018
The gamer chap 229 07/07/2018
The gamer chap 228 07/07/2018
The gamer chap 227 07/07/2018
The gamer chap 226 07/07/2018
The gamer chap 225 07/07/2018
The gamer chap 224 07/07/2018
The gamer chap 223 07/07/2018
The gamer chap 222 07/07/2018
The gamer chap 221 07/07/2018
The gamer chap 220 07/07/2018
The gamer chap 219 07/07/2018
The gamer chap 218 07/07/2018
The gamer chap 217 07/07/2018
The gamer chap 216 07/07/2018
The gamer chap 215 07/07/2018
The gamer chap 214 07/07/2018
The gamer chap 213 07/07/2018
The gamer chap 212 07/07/2018
The gamer chap 211 07/07/2018
The gamer chap 210 07/07/2018
The gamer chap 209 07/07/2018
The gamer chap 208 07/07/2018
The gamer chap 207 07/07/2018
The gamer chap 206 07/07/2018
The gamer chap 205 07/07/2018
The gamer chap 204 07/07/2018
The gamer chap 203 07/07/2018
The gamer chap 202 07/07/2018
The gamer chap 201 07/07/2018
The gamer chap 200 07/07/2018
The gamer chap 199 07/07/2018
The gamer chap 198 07/07/2018
The gamer chap 197 07/07/2018
The gamer chap 196 07/07/2018
The gamer chap 195 07/07/2018
The gamer chap 194 07/07/2018
The gamer chap 193 07/07/2018
The gamer chap 192 07/07/2018
The gamer chap 191 07/07/2018
The gamer chap 190 07/07/2018
The gamer chap 189 07/07/2018
The gamer chap 188 07/07/2018
The gamer chap 187 07/07/2018
The gamer chap 186 07/07/2018
The gamer chap 185 07/07/2018
The gamer chap 184 07/07/2018
The gamer chap 183 07/07/2018
The gamer chap 182 07/07/2018
The gamer chap 181 07/07/2018
The gamer chap 180 07/07/2018
The gamer chap 179 07/07/2018
The gamer chap 178 07/07/2018
The gamer chap 177 07/07/2018
The gamer chap 176 07/07/2018
The gamer chap 175 07/07/2018
The gamer chap 174 07/07/2018
The gamer chap 173 07/07/2018
The gamer chap 172 07/07/2018
The gamer chap 171 07/07/2018
The gamer chap 170 07/07/2018
The gamer chap 169 07/07/2018
The gamer chap 168 07/07/2018
The gamer chap 167 07/07/2018
The gamer chap 166 07/07/2018
The gamer chap 165 07/07/2018
The gamer chap 164 07/07/2018
The gamer chap 163 07/07/2018
The gamer chap 162 07/07/2018
The gamer chap 161 07/07/2018
The gamer chap 160 07/07/2018
The gamer chap 159 07/07/2018
The gamer chap 158 07/07/2018
The gamer chap 157 07/07/2018
The gamer chap 156 07/07/2018
The gamer chap 155 07/07/2018
The gamer chap 154 07/07/2018
The gamer chap 153 07/07/2018
The gamer chap 152 07/07/2018
The gamer chap 151 07/07/2018
The gamer chap 150 07/07/2018
The gamer chap 149 07/07/2018
The gamer chap 148 07/07/2018
The gamer chap 147 07/07/2018
The gamer chap 146 07/07/2018
The gamer chap 145 07/07/2018
The gamer chap 144 07/07/2018
The gamer chap 143 07/07/2018
The gamer chap 142 07/07/2018
The gamer chap 141 07/07/2018
The gamer chap 140 07/07/2018
The gamer chap 139 07/07/2018
The gamer chap 138 07/07/2018
The gamer chap 137 07/07/2018
The gamer chap 136 07/07/2018
The gamer chap 135 07/07/2018
The gamer chap 134 07/07/2018
The gamer chap 133 07/07/2018
The gamer chap 132 07/07/2018
The gamer chap 131 07/07/2018
The gamer chap 130 07/07/2018
The gamer chap 129 07/07/2018
The gamer chap 128 07/07/2018
The gamer chap 127 07/07/2018
The gamer chap 126 07/07/2018
The gamer chap 125 07/07/2018
The gamer chap 124 07/07/2018
The gamer chap 123 07/07/2018
The gamer chap 122 07/07/2018
The gamer chap 121 07/07/2018
The gamer chap 120 07/07/2018
The gamer chap 119 07/07/2018
The gamer chap 118 07/07/2018
The gamer chap 117 07/07/2018
The gamer chap 116 07/07/2018
The gamer chap 115 07/07/2018
The gamer chap 114 07/07/2018
The gamer chap 113 07/07/2018
The gamer chap 112 07/07/2018
The gamer chap 111 07/07/2018
The gamer chap 110 07/07/2018
The gamer chap 109 07/07/2018
The gamer chap 108 07/07/2018
The gamer chap 107 07/07/2018
The gamer chap 106 07/07/2018
The gamer chap 105 07/07/2018
The gamer chap 104 07/07/2018
The gamer chap 103 07/07/2018
The gamer chap 102 07/07/2018
The gamer chap 101 07/07/2018
The gamer chap 100 07/07/2018
The gamer chap 99 07/07/2018
The gamer chap 98 07/07/2018
The gamer chap 97 07/07/2018
The gamer chap 96 07/07/2018
The gamer chap 95 07/07/2018
The gamer chap 94 07/07/2018
The gamer chap 93 07/07/2018
The gamer chap 92 07/07/2018
The gamer chap 91 07/07/2018
The gamer chap 90 07/07/2018
The gamer chap 89 07/07/2018
The gamer chap 88 07/07/2018
The gamer chap 87 07/07/2018
The gamer chap 86.5 07/07/2018
The gamer chap 86 07/07/2018
The gamer chap 85 07/07/2018
The gamer chap 84 07/07/2018
The gamer chap 83 07/07/2018
The gamer chap 82 07/07/2018
The gamer chap 81 07/07/2018
The gamer chap 80 07/07/2018
The gamer chap 79 07/07/2018
The gamer chap 78 07/07/2018
The gamer chap 77 07/07/2018
The gamer chap 76 07/07/2018
The gamer chap 75 07/07/2018
The gamer chap 74 07/07/2018
The gamer chap 73 07/07/2018
The gamer chap 72 07/07/2018
The gamer chap 71 07/07/2018
The gamer chap 70 07/07/2018
The gamer chap 69 07/07/2018
The gamer chap 68 07/07/2018
The gamer chap 67 07/07/2018
The gamer chap 66 07/07/2018
The gamer chap 65 07/07/2018
The gamer chap 64 07/07/2018
The gamer chap 63 07/07/2018
The gamer chap 62 07/07/2018
The gamer chap 61 07/07/2018
The gamer chap 60 07/07/2018
The gamer chap 59 07/07/2018
The gamer chap 58 07/07/2018
The gamer chap 57 07/07/2018
The gamer chap 56 07/07/2018
The gamer chap 55 07/07/2018
The gamer chap 54 07/07/2018
The gamer chap 53 07/07/2018
The gamer chap 52 07/07/2018
The gamer chap 51 07/07/2018
The gamer chap 50 07/07/2018
The gamer chap 49 07/07/2018
The gamer chap 48 07/07/2018
The gamer chap 47 07/07/2018
The gamer chap 46 07/07/2018
The gamer chap 45 07/07/2018
The gamer chap 44 07/07/2018
The gamer chap 43 07/07/2018
The gamer chap 42 07/07/2018
The gamer chap 41 07/07/2018
The gamer chap 40 07/07/2018
The gamer chap 39 07/07/2018
The gamer chap 38 07/07/2018
The gamer chap 37 07/07/2018
The gamer chap 36 07/07/2018
The gamer chap 35 07/07/2018
The gamer chap 34 07/07/2018
The gamer chap 33 07/07/2018
The gamer chap 32 07/07/2018
The gamer chap 31 07/07/2018
The gamer chap 30 07/07/2018
The gamer chap 29 07/07/2018
The gamer chap 28 07/07/2018
The gamer chap 27 07/07/2018
The gamer chap 26 07/07/2018
The gamer chap 25 07/07/2018
The gamer chap 24 07/07/2018
The gamer chap 23 07/07/2018
The gamer chap 22 07/07/2018
The gamer chap 21 07/07/2018
The gamer chap 20 07/07/2018
The gamer chap 19 07/07/2018
The gamer chap 18 07/07/2018
The gamer chap 17 07/07/2018
The gamer chap 16 07/07/2018
The gamer chap 15 07/07/2018
The gamer chap 14 07/07/2018
The gamer chap 13 07/07/2018
The gamer chap 12 07/07/2018
The gamer chap 11 07/07/2018
The gamer chap 10 07/07/2018
The gamer chap 9 07/07/2018
The gamer chap 8 07/07/2018
The gamer chap 7 07/07/2018
The gamer chap 6 07/07/2018
The gamer chap 5 07/07/2018
The gamer chap 4 07/07/2018
The gamer chap 3 07/07/2018
The gamer chap 2 07/07/2018
The gamer chap 1 07/07/2018

[x]