MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

UnOrdinary
 • UnOrdinary

 • Điểm trung bình : 9.29
  Đánh giá :75

 • Tác Giả: Đang cập nhật
 • Tình Trạng: Đang cập nhật
 • Nguồn: webtoons
 • Nhóm dịch: Unique
 • Lượt Xem: 9565
 • Thể Loại: Action, Comedy, Fantasy, Manhwa
 • Theo dõi: 12
 • Theo dõi
 • Đọc chapter mới nhất

NỘI DUNG : Thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này

Tên chương Ngày Đăng
UnOrdinary Chap 179 22/05/2020
UnOrdinary Chap 178 21/05/2020
UnOrdinary Chap 177 20/05/2020
UnOrdinary Chap 176 19/05/2020
UnOrdinary Chap 175 03/05/2020
UnOrdinary Chap 174 03/05/2020
UnOrdinary Chap 173 03/04/2020
UnOrdinary Chap 172 30/03/2020
UnOrdinary Chap 171 30/03/2020
UnOrdinary Chap 170 30/03/2020
UnOrdinary Chap 169 03/03/2020
UnOrdinary Chap 168 03/03/2020
UnOrdinary Chap 167 03/03/2020
UnOrdinary Chap 166 02/03/2020
UnOrdinary Chap 165 19/02/2020
UnOrdinary Chap 164 16/02/2020
UnOrdinary Chap 163 16/02/2020
UnOrdinary Chap 162 16/02/2020
UnOrdinary Chap 162 31/01/2020
UnOrdinary Chap 161 05/01/2020
UnOrdinary Chap 160 05/01/2020
unOrdinary Chap 159 29/12/2019
unOrdinary Chap 158 29/12/2019
unOrdinary Chap 157 29/12/2019
UnOrdinary Chap 156 03/12/2019
UnOrdinary Chap 155 29/08/2019
UnOrdinary Chap 154 22/08/2019
UnOrdinary Chap 153 18/08/2019
UnOrdinary Chap 152 18/08/2019
UnOrdinary Chap 151 15/08/2019
UnOrdinary Chap 150 28/07/2019
UnOrdinary Chap 149 28/07/2019
UnOrdinary Chap 148 27/07/2019
UnOrdinary Chap 147 16/07/2019
UnOrdinary Chap 146 14/07/2019
UnOrdinary Chap 145 06/07/2019
UnOrdinary Chap 144 01/07/2019
UnOrdinary Chap 143 27/06/2019
UnOrdinary Chap 142 27/06/2019
UnOrdinary Chap 141 15/06/2019
UnOrdinary Chap 140 09/06/2019
UnOrdinary Chap 139 08/06/2019
UnOrdinary Chap 138 08/06/2019
UnOrdinary Chap 137 08/06/2019
UnOrdinary Chap 136 02/05/2019
UnOrdinary Chap 135 18/04/2019
UnOrdinary Chap 134 14/04/2019
UnOrdinary Chap 133 08/04/2019
UnOrdinary Chap 132 02/04/2019
UnOrdinary Chap 131 02/04/2019
UnOrdinary Chap 130 25/02/2019
UnOrdinary Chap 129 25/02/2019
UnOrdinary Chap 128 25/02/2019
UnOrdinary Chap 127 25/02/2019
UnOrdinary Chap 126 04/02/2019
UnOrdinary Chap 125 04/02/2019
UnOrdinary Chap 124 04/02/2019
UnOrdinary Chap 123 03/02/2019
UnOrdinary Chap 122 03/02/2019
UnOrdinary Chap 121 28/01/2019
UnOrdinary Chap 120 26/01/2019
UnOrdinary Chap 119 19/01/2019
UnOrdinary Chap 118 17/01/2019
Unordinary Chap 117 01/12/2018
UnOrdinary Chap 116 26/11/2018
UnOrdinary Chap 115 26/11/2018
Unordinary Chap 114 11/11/2018
UnOrdinary Chap 113 20/10/2018
UnOrdinary Chap 112 18/10/2018
UnOrdinary Chap 111 17/10/2018
UnOrdinary Chap 110 17/10/2018
UnOrdinary Chap 109 09/10/2018
UnOrdinary Chap 108 07/10/2018
UnOrdinary Chap 107 07/10/2018
UnOrdinary Chap 106 30/08/2018
UnOrdinary Chap 105 23/08/2018
UnOrdinary Chap 104 19/08/2018
UnOrdinary Chap 103 19/08/2018
UnOrdinary Chap 102 19/08/2018
UnOrdinary Chap 101 26/07/2018
UnOrdinary Chap 100 19/07/2018
UnOrdinary Chap 99 16/07/2018
UnOrdinary Chap 98 16/07/2018
UnOrdinary Chap 97 16/07/2018
UnOrdinary Chap 96 14/06/2018
UnOrdinary Chap 95 07/06/2018
UnOrdinary Chap 94 31/05/2018
UnOrdinary Chap 93 24/05/2018
UnOrdinary Chap 92 19/05/2018
UnOrdinary Chap 91 11/05/2018
UnOrdinary Chap 90 04/05/2018
UnOrdinary Chap 89 26/04/2018
UnOrdinary Chap 88 19/04/2018
UnOrdinary Chap 87 12/04/2018
UnOrdinary Chap 86 05/04/2018
UnOrdinary Chap 85 29/03/2018
UnOrdinary Chap 84 25/03/2018
UnOrdinary Chap 83 15/03/2018
UnOrdinary Chap 82 08/03/2018
UnOrdinary Chap 81 03/03/2018
UnOrdinary Chap 80 23/02/2018
UnOrdinary Chap 79 16/02/2018
UnOrdinary Chap 78 08/02/2018
UnOrdinary Chap 77 04/02/2018
UnOrdinary Chap 76 15/12/2017
UnOrdinary Chap 75 08/12/2017
UnOrdinary Chap 74 02/12/2017
UnOrdinary Chap 73 23/11/2017
UnOrdinary Chap 72 17/11/2017
UnOrdinary Chp 71 09/11/2017
UnOrdinary Chap 70 04/11/2017
unOrdinary Chap 69 26/10/2017
UnOrdinary Chap 68 19/10/2017
UnOrdinary Chap 67 15/10/2017
UnOrdinary Chap 66 05/10/2017
UnOrdinary Chap 65 01/10/2017
UnOrdinary Chap 64 25/09/2017
unOrdinary Chap 61 31/08/2017
unOrdinary Chap 60 24/08/2017
unOrdinary Chap 59 19/08/2017
UnOrdinary Chap 58 14/08/2017
unOrdinary Chap 57 27/07/2017
UnOrdinary Chap 56 20/07/2017
UnOrdinary Chap 55 13/07/2017
UnOrdinary Chap 54 06/07/2017
UnOrdinary Chap 53 30/06/2017
UnOrdinary Chap 52 29/06/2017
UnOrdinary Chap 51 29/06/2017
UnOrdinary Chap 50 21/06/2017
UnOrdinary Chap 49 07/06/2017
UnOrdinary Chap 48 01/06/2017
UnOrdinary Chap 47 27/05/2017
UnOrdinary chap 46 17/05/2017
UnOrdinary Chap 45 28/04/2017
unOrdinary Chap 44 22/04/2017
unOrdinary Chap 43 21/04/2017
UnOrdinary Chap 42 06/04/2017
UnOrdinary Chap 41 31/03/2017
UnOrdinary Chap 8 17/08/2016
UnOrdinary Chap 6 16/08/2016
UnOrdinary Chap 5 02/07/2016
UnOrdinary chap 4 02/07/2016
UnOrdinary chap 3 02/07/2016
UnOrdinary Chap 2 03/06/2016
UnOrdinary Chap 1 30/05/2016
UnOrdinary Chap 0 26/05/2016

[x]